case

Praktijkateliers en stadsspel
Leefbare stad

talentatelier TAJO 2022, Gent

 

Hoe leefbaar is de stad? De vrijwilligers van Ekoli werkten een workshopreeks uit waarin we jongeren uitnodigen om als wetenschappers op zoek te gaan naar het antwoord op deze zeer relevante vraag. De jongeren trekken eropuit in hun eigen leefomgeving en verzamelen stalen van de bodem en het water. Terug in het laboratorium gaan ze met verschillende wetenschappelijke experimenten en meetmethoden aan de slag. Ze onderzoeken onder andere de micro-organismen in de bodem en zuurstof in het water, en leren bij over het belang hiervan. De jongeren verzamelen hun wetenschappelijke bevindingen in een rapport en vergelijken hun resultaten met elkaar en met de officiële wetenschappelijke bevindingen over de leefbaarheid van de stad.

Praktijkateliers en stadsspel Leefbare stad, talentatelier TAJO 2022, Gent

Deze korte, thematische workshopreeks werd ontwikkeld voor TAJO, een Gentse organisatie die sterk inzet op talentontwikkeling bij jongeren. Ekoli nodigt de TAJO-jongeren uit om de onderzoeker in zichzelf naar boven te halen en laat hen kennismaken met wetenschappen op een speelse, praktische en hands-on manier. Bovendien gaan we aan de slag in hun eigen leefomgeving en werken we rond een thema dat hen letterlijk en figuurlijk na aan het hart ligt.

Deze workshop werd gesteund door

 

We hebben deze workshopreeks voor het eerst proefgedraaid bij TAJO in het voorjaar van 2022, en deze werd verder geoptimaliseerd en werd uitgerold in de TAJO werking in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023.